DELÅRSRAPPORT 2004-01-01 - 2004-06-30

DELÅRSRAPPORT 2004-01-01 - 2004-06-30 - Orderingången har varit stark, 158,3 MSEK, bland annat har ett antal större beställningar på automationssystem erhållits från t.ex Outokumpu, Collins & Aikman, Volvo Skövde, Forbo Parquet etc. - Den säkerställda emissionen stärker Tivox finansiella status och förtroende från kunder och leverantörer. - Den tidigare osäkerheten kring Tivox finansiella ställning har bl.a uttryckt sig i försenade leveranser från underleverantörer, vilket orsakat produktions-störningar som gjort att affärsområde Automation visar förlust i Q2. - Affärsområde Industri visar ett bra resultat på 4,0 MSEK jämfört med föregående års -2,3 MSEK. - Omsättningen blev 124,4 MSEK (159,6) jämfört med 126,9 MSEK föregående år för jämförbara enheter, dvs i nivå med 2003. - Koncernens rörelseresultat blev -7,3 MSEK (-31,4). - Resultat efter finansnetto blev -10,1 MSEK (-35,4). - Resultat per aktie blev -1,16 SEK (-5,21). För mer information, kontakta Tivox AB: Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil: 0703-02 33 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT20500/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Tivox ska utveckla och skapa konkurrenskraftiga företag inom främst verkstadsindustri samt tillhörande handel.

Dokument & länkar