Textilmaskinleverantörer och studenter samarbetar kring studieresa till ”textilmässorna OS”

ITMA mässan, som öppnar den 12 november i Milano, brukar betecknas som ”textilmässornas OS”. TMAS, Textile Machinery Association of Sweden, inledde nyligen ett samarbete med Textilhögskolan vid Högskolan i Borås som innebär att ett 30-tal studenter får möjlighet att göra en studieresa till mässan.

- När vi kontaktade TMAS förra hösten var vi i ett väldigt tidigt skede av planeringen av resan, berättar studenten Ellen Eklöf. Vi gick vår första termin på Textilingenjörsprogrammet och hade redan under de första föreläsningarna fått höra om ITMA från våra lärare som talade väldigt gott om mässan, så självklart lockade det att få chansen att komma iväg. Vi bildade en projektgrupp och började göra research på hur vi skulle gå tillväga och fick ganska snart kontakt med TMAS. Idag är vi 33 studenter som i och med samarbetet med TMAS får möjlighet att ge oss iväg till Milano i november. Samarbetet innebär att fler studenter har möjlighet att följa med och att vi får en fantastisk chans att sätta oss in i industrin såväl i Sverige som i resten av världen.

- För alla våra medlemsföretag är framtida kompetensförsörjning av stor vikt. Vi ser samarbetet som ett win-win för båda parter, säger Mikael Äremann, ordförande i TMAS och VD för IRO AB . Studenterna får komma ut i näringslivet och får bättre insyn i den bransch de kommer att verka i, mot att vi ger dem möjlighet att besöka textilmässornas ”OS”, nämligen ITMA. ITMA är den viktigaste mässan för textila maskin- och komponenttillverkare globalt, berättar Mikael. Genom samarbetet hoppas branschföreningen också få en bättre insyn i den forskning som pågår vid högskolan. De 9 medlemsföretagen i TMAS är verksamma inom hela den textila produktionskedjan och är lokaliserade i södra och mellersta Sverige.

- Ett fantastiskt väl genomfört initiativ från Textilingenjörsstudenterna som möjliggörs genom ett lyckat samarbete med Svensk textilindustri, det är precis så vi vill ha det, akademi och industri i samverkan för att vi alla skall bli bättre och starkare, säger Mats Johansson som är programansvarig för Textilingenjörsutbildningen.

För mer information kontakta:
Therese Premler-Andersson, Nationell Sekreterare TMAS, 08-782 09 50

TMAS, Textil Machinery Association of Sweden, initierar och samordnar gemensamma aktiviteter såsom nätverksträffar och andra evenemang som syftar till att bidra till ökade exportmöjligheter för medlemmarna. Föreningen företräder och stödjer medlemsföretagen i stora internationella utställningar och evenemang, i kontakter med internationella myndigheter och bransch-organisationer, distribuerar marknadsinformation och fungerar som en plattform för idéer och erfarenhetsutbyte. TMAS grundades 1997 och har 10 medlemmar: Eltex of Sweden AB, IRO AB, ACG Nyström AB, Texo AB, Svegea of Sweden AB, Kinna Automatic AB, ES Automatex Solution AB, Eton Systems AB samt Baldwin Jimek AB.

Textilhögskolan, Högskolan i Borås

Textilhögskolan är en internationell aktör genom utbildning, forskning och samverkan inom textil och mode. Verksamheten har en komplett akademisk miljö med utbildning från grundnivå till forskarutbildning inom områdena design, teknik och management, där textil är den gemensamma nämnaren. Textilhögskolans studenter och forskare har tillgång till verksamhetens avancerade maskinpark med verkstäder och labb där de kan testa sina kunskaper och idéer praktiskt.

Textilingenjörsutbildningen

Textilingenjörsutbildningen på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås är en treårig kandidatutbildning och den enda i sitt slag i Sverige. Utbildningen kombinerar teknik och textil och tar ständigt hänsyn till en hållbar utveckling. Studenterna lär sig förstå textiltekniska samband och produktegenskaper såväl som förädlingsprocesser och grundläggande statistiska begrepp. Efter färdig utbildning arbetar de med produktutveckling, kvalitetsutveckling, miljöfrågor och forskning, både inom beklädnads- och hemtextilsektorn samt den tekniska textilsektorn.

ITMA är världens största internationella mässa för textilmaskiner. Här möts köpare och säljare från hela världen för att ta del av den senaste tekniken på området. Mässan, som hölls första gången 1951 och ägs av CEMATEX, The European Committee of Textile Machinery Manufacturers, är en katalysator för förändring och konkurrenskraft inom industrin. Över 100.000 besökare förväntas besöka det mer än 100.000 kvm stora mässområdet i Milano den 12 till 19 november. Antalet utställare uppgår till ca 1.600 företag.


Therese Premler Andersson 46-8-782 09 50

Textile Machinery Association of Sweden, TMAS, was established in 1997. It’s members are Swedish companies that construct, develop and/or manufacture machines and accessories for the textile and ready-made industry.

Taggar:

Dokument & länkar