Tobin Properties blir ägare till hela projekt Brofästet i Norra Djurgårdsstaden

Tobin Properties har förvärvat Patriam ABs andel i projekt Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Genom transaktionen blir Tobin Properties ägare till 100 procent av projekt Brofästet. Samtidigt har Patriam AB förvärvat Tobin Properties andel i projekt Kvarteret G på Nya Årstafältet och blir därmed ägare till 100 procent av projekt Kvarteret G. Transaktionen genomförs genom överlåtelse av aktier.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.tobinproperties.se eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Andreas Holmberg, VD Patriam

Telefon: 070-209 30 40, E-post: andreas.holmberg@patriam.se

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov utveckla bostäder med ett funktionellt och designmässigt djup. Vi vill utveckla stadsbilden med nya bostäder som engagerar och ger högre livskvalitet med en arkitektur och design som särskiljer sig. Sedan den 12 december 2014 är Tobin Properties preferensaktie noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet Tobin Pref. Certified Adviser är Avanza Bank AB.

Taggar: