Stort genombrott för Todos i Kina

STORT GENOMBROTT FÖR TODOS I KINA: Todos Data System AB i Göteborg tecknar avtal för den kinesiska marknaden Todos Data System AB har nyligen slutit två avtal angående den kinesiska marknaden. I samarbete med två kinesiska företag ska Todos utveckla produkter för elektronisk handel samt lansera sina ISDN-produkter i Kina. Todos och TongTech Co., LTD, med säte i Shenzen Kina, har slutit ett avtal gällande samarbete för framtagning och marknadsföring av en lösning för e- handel på den kinesiska marknaden. Samarbetet innebär konkret: - En säker e-handelslösning som bygger på ett världspatent ägt av Todos. Patentet går ut på att skapa en säker länk mellan ett smartkort och ett värdsystem för användaridentifiering, säker dataöverföring och elektronisk signatur. Detta är en förutsättning för den gränslösa e-handeln på bl.a. Internet. Todos Autograf+ är en tidigare sådan produkt som används av Nordbankens företagskunder sedan 1996 för banktjänster via det vanliga telefonnätet. - Todos skall ta fram och leverera en ny terminal för det analoga telenätet till att börja med, Todos Signaphone. Det är en ny generation av Autograf+ med inbyggd LCD, högtalare, modem, smartkortläsare. Den första leveransen av Signaphone i serieproduktion sker i maj år 2000. - TongTech anpassar sin PKI-lösning för integration med Todos produkter. De båda partnerna skall erbjuda skräddarsydda lösningar till bankerna, posten, aktiehandeln m.m. i Kina. - Samma lösning kan även användas för Internet. - Todos har ensamrätt på försäljning av lösningen utanför Kina. Det potentiella värdet för Todos Signaphone är motsvarande 300-400 miljoner SEK under tre år. Ett annat avtal har slutits med Quante-Youlian Telecommunication Equipments, med säte i Taicang Kina, angående ISDN-produkter. Först ut på den kinesiska marknaden är Todos Surf LITE, en avancerad ISDN-telefon med integrerad ISDN TA, smartkortläsare och analogportar. Den är Todos största produkt idag med säljframgångar i bl.a. Sverige och Norge. Värdet av det andra avtalet beräknas till motsvarande 25 miljoner SEK under år 2000. ISDN-marknaden i Kina beräknas öka flerfaldigt de kommande åren. Todos Data System AB är ett Göteborgsföretag som grundades 1987. Verksamheten fördelar sig på tre huvudområden: smartkortterminaler för hemmabruk, ISDN-produkter för hem och butiksmiljö, och betaltelefoner för inomhusmiljöer. Todos har bland sina kunder företag som Telia, Telenor, ICA, MeritaNordbanken med flera. 80% av omsättningen går på export till ca 15 länder. Mer information om Todos Data System AB kan hittas på www.todos.se. Det går också bra att kontakta oss direkt: Fiskhamnsgatan 2, SE-414 58 Göteborg Tel: 031-775 88 00 Fax: 031-775 88 01 Email: sales@todos.se Kontaktpersoner: VD: Maw-Tsong Lin eller Marknadschef: Per Skygebjerg ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar