TopRight Nordic AB: Bokslutskommuniké 2017

TopRight i snabb tillväxt

  • Rekordstor efterfrågan på SMART Glas resulterade i kraftig orderingång under andra halvan av 2017. 

  • Bekräftade order från kund fram till 27 februari 2018 var 26 Mkr. 


  • Ansedda kunder som Skanska, Spotify och Volkswagen väljer att samarbeta med TopRight. 

  • Intensiv organisationsutveckling med säljstyrkan i fokus, från 3 till 10 anställda på mindre än ett halvår, för att möta efterfrågan i TopRights expansiva utveckling. 


Finansiell översikt 


  • Nettoomsättningen 2017 för bolaget ökade med 253 procent till 5,2 Mkr (1,5). 

  • Rörelseresultatet uppgick till -9,4 Mkr (-1,2). 

  • I rörelseresultatet ingår engångskostnader i samband med höstens nyemission och börsintroduktion på 2,5 Mkr. 

  • Höstens kraftiga expansion har medfört kostnadsökningar om 4,4 Mkr. 

  • Årets resultat uppgår till -9,3 Mkr (-1,3). 


Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.

Ljusteknikföretaget TopRight är noterad på NGM Nordic MTF och mentor är Eminova Fondkommission AB.


För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic AB Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar