Marknadsmeddelande 286/17 Touchtech AB noteras på AktieTorget den 22 november 2017

Första handelsdag på AktieTorget för Touchtech AB:s aktie är den 22 november 2017. Kortnamnet för aktien är TOUCH.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 578 100 SEK fördelade på 5 781 000 aktier.

Information om aktien:

Kortnamn: TOUCH
Aktienamn: Touchtech
ISIN-kod: SE0010414482
Orderbok-ID: 42J0
CFI: ESXXXX
FISN: TOUCH/AKT
Organisationsnummer: 556749-5006
LEI: 549300T027XW91ZRPJ30
Kvotvärde: 0,1
Första handelsdag: 22 november 2017
Antal aktier: 5 781 000
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 7 231 000
Market Segment: XSAT:ATSE
MIC code: XSAT

Stockholm den 15 november 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.