Touchtechs spridningsemission blev kraftigt övertecknad

Den 6 november 2017 avslutades teckningsperioden i Touchtechs spridningsemission av aktier inför notering på AktieTorget. Spridningsemissionen om 10 MSEK tecknades till cirka 108 MSEK fördelat på cirka 2 900 konton, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 1 100 procent.

Styrelsen avser att den 7 november 2017 fatta beslut om tilldelning. Genom spridningsemissionen emitteras aktier för totalt 10 MSEK, vilket innebär att Touchtech tillförs cirka 8,8 MSEK efter avdrag för noterings- och emissionskostnader på cirka 1,2 MSEK. Besked om tilldelning till banker och nätmäklare samt distribution av avräkningsnotor kommer ske under onsdag 8 november 2017.

VD Deniz Chaban kommenterar:

- Vi vill börja med att hälsa alla nytillkomna aktieägare varmt välkomna till Touchtech. Det känns väldigt glädjande med ett så stort intresse vilket vi delvis ser som en bekräftelse på att shoppingsupplevelsen i de fysiska butikerna behöver utvecklas och moderniseras. Med det kapital som emissionen inbringar kommer vi att utöka vår säljstyrka och förbättra vår utvecklings- och leveranskapacitet. Genom att ligga i framkant med våra innovativa lösningar hoppas vi snart nå upp till vår målsättning om 1 000 anslutna butiker.

Tilldelning och betalning

Till följd av den kraftiga överteckningen kan inte full tilldelning ske. De principer som kommer vara vägledande vid tilldelningen är att teckningsåtagare erhåller full tilldelning och att ägarspridning kommer att prioriteras genom att så många tecknare som möjligt erhåller minimiposter om 800 aktier. Utskick av avräkningsnotor kommer ske under innevarande vecka till de som erhållit tilldelning. Betalning för tilldelade aktier ska ske inom tre bankdagar. Vid utebliven betalning kan aktierna komma att överlåtas på annan tecknare varvid det är av stor vikt att betalningen sker inom utsatt tid.

Första dag för handel

Första dag för handel i Touchtechs aktie på AktieTorget är planerad till den 22 november 2017.

Aktiens kortnamn: TOUCH
Aktiens ISIN-kod: SE0010414482

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Touchtech att uppgå till 7 231 000 aktier och aktiekapitalet kommer uppgå till 723 100 SEK.

För ytterligare information

Deniz Chaban

VD, Touchtech AB

Telefon: 0733-850 717

E-post: deniz@touchtech.com

Om Touchtech AB

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Denna information är sådan information som Touchtech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017. 

Om oss

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar