Nytt affärsområde inom TPC Security AB (Publ)

Nytt affärsområde inom TPC Security AB (Publ) TPC har tecknat ett licensavtal med Orblet I-World AB. Licensavtalet ger TPC rätten att, från ett användarperspektiv, distribuera tre audiovisuella utgåvor inom informationsteknik och säkerhet. I dagens intensiva och nästan explosionsartade utbud av informationsteknik - och med påföljande debatt och frågor - har behovet av begriplig information vuxit sig allt större. Förvirringen och osäkerheten är stor. Frågorna är många. TPC har därför valt att distribuera teknikfakta, information, produktbudskap och instruktioner på videokassetter till hushåll, i första hand i Sverige, men senare även i andra nordiska länder. C:a 3 800 000 hushåll i Sverige kommer att få en videokassett levererad direkt i brevlådan. Innehållet i videokassetten publiceras dessutom i sin helhet på TPC:s webbsida, där de medverkande företagen och organisationerna erbjuds att länka sina egna hemsidor. Genom att göra all information användarvänlig, lätt tillgänglig, enkel, attraktiv, begriplig och därmed intressant, skapas en ökad förståelse för produkternas/tjänsternas mervärde och möjligheter för konsumenten. Information, budskap och instruktioner blir effektivare och enklare med audiovisuell teknik. Se - höra - göra! Tack vare fördelaktiga avtal kan TPC nå cirka 3,8 miljoner, hushåll i Sverige med videoinformation till ett pris av mindre än två öre per hushåll och sekund. Genom att videokassetten distribueras av Sverige- täckande distributör, vet man att information om produkter och tjänster verkligen når fram till samtliga hushåll i Sverige. Detta innebär högre träffsäkerhet än med andra media och dessutom till en mycket låg kostnad. Den första utgåvan kommer att innehålla objektiv användarvänlig information samt budskap från företag och organisationer. "Nu har vi ett verktyg att nå ut till potentiella användare på bred front. Idén är enkel, kraftfull och har rönt ett mycket stort intresse bland tillfrågade företag." säger Peter Thorander, CEO, TPC Security AB. Peter Thorander, CEO TPC Security Group AB peter.thorander@tpc-group.com Tel. 08-514 909 00 Mob 0703 81 22 86 TPC Security Group är verksamma inom IT- och säkerhetsbranschen med inriktning mot telematik och teletransmission. Företaget utvecklar och säljer kompletta kommunikationslösningar med produkter och tjänster för maskin till maskin (M2M). Företaget är noterat på Nya Marknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00140/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00140/bit0002.pdf

Dokument & länkar