TPC Security Group AB

TPC Security Group AB I pressrelease den 10 september 2001 angavs att Orblet Positioning AB förvärvat 35,6% av aktierna i TPC Security Group och att Orblet Positioning AB skulle garantera bolagets finansiering fram till och med planerad nyemission. TPC Security Group och Orblet Positioning AB har ej kunnat enats om villkoren för den fortsatta finansieringen av TPC Security Group fram till den aviserade nyemissionen. Parterna fortsätter diskutera olika lösningar inkluderande att Orblet Positioning AB avyttrar sitt innehav till de ursprungliga grundarna Mats Englund och Gunnar Skoglund och därefter förvärvar delar av verksamheten i TPC Security Group. Ledning och styrelse fortsätter arbetet med en finansiell rekonstruktion av bolaget. Stockholm 2001-10-15 För ytterligare information: Mats Englund, Styrelseordförande Tel. 0270-42 80 90 Mob 070 314 91 44 TPC Security Group är verksamma inom IT- och säkerhetsbranschen med inriktning mot telematik och teletransmission. Företaget utvecklar och säljer kompletta kommunikationslösningar med produkter och tjänster för maskin till maskin (M2M). Företaget är noterat på Nya Marknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00900/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00900/bit0002.pdf

Dokument & länkar