Coop ökar antalet egna produkter med hjälp av onlineportal från Trace One

Återförsäljarkoncernens nya portal bidrar till nya affärsmål genom att reducera time-to-market för egna produkter, underlätta kontroll av myndighetskrav och stärka relationen med leverantörerna.

Coop Sverige har tecknat ett avtal om en onlineportal, Product Lifecycle Management (PLM) portal, för hantering av egna produkters hela livscykel. Genom den nya portalen underlättas vidareutvecklingen av Coops egna varumärken för att stärka koncernen på denna viktiga marknad. Dessutom övervakar portalen att de allt striktare myndighetskraven på ingredienser, säkerhet och etiska inköp efterlevs genom hela processen. Leverantör är Trace One, en globalt ledande leverantör av IT-system för återförsäljare.

– Att utveckla våra egna varumärken och ta fram fler produkter inom dem är ett av våra nyckelmål i år. För att svara upp mot konkurrensen behöver vi utröka antalet egna produkter. Det ger oss inte bara bättre marginaler, utan ger också chansen att bidra med innovativ produktutveckling för att kunna komma med något helt nytt till marknaden. För att klara av målsättningen och utöka antalet produkter redan i år, behövde vi en robustare lösning än det interna verktyg vi använt tidigare. Vi valde Trace Ones PLM eftersom det var det mest heltäckande verktyget på marknaden för just utveckling av egna varumärken och produkter inom livsmedel. Vi kom också mycket väl överens med företagets representanter, vilket är viktigt för oss för att fortsätta ha ett bra samarbete i framtiden, säger Thomas Säll, CIO på Coop Sverige.

Redan använder 25 av våra medarbetare systemet internt inom bland annat kvalitet, produktutveckling och inköp. Det är också många leverantörer som loggar in, och det antalet kommer att stiga kraftigt framöver. För att underlätta processen kan systemet välja ut de bästa och mest pålitliga leverantörerna att samarbeta med, eftersom det sparar leverantörernas fakta kring bland annat audits och certifikat. Många leverantörer använder redan portalen för försäljning till andra återförsäljare, vilket innebär att samarbetsprocessen både underlättas och blir snabbare vid utveckling av de olika produkterna. Systemet hjälper också återförsäljarkoncernen med myndighetskrav genom att alla specifika detaljer och produktegenskaper finns tillgängliga direkt i databasen. Därför kan Coop enkelt visa på fakta om man ifrågasätts gällande ingredienser, kvalitet, säkerhet, miljöfrågor eller etiska inköp av material.

Varje projekt loggas online vilket gör att alla parter enkelt kan logga in och övervaka processen i realtid eller göra eller acceptera ändringar i de olika projekten. Leverantörer kan också direkt se och svara upp mot de valideringsregler som återförsäljaren sätter upp, för att snabbare kunna leverera produkter. Detta arbetssätt sparar mycket tid som annars läggs på kommunikation via traditionella kanaler som telefon och e-post. Coop kan också fokusera på mer strategiska uppgifter eftersom portalen automatiskt följer upp viktiga inspektioner, audits och certifikatförnyelser med leverantörerna.

– Genom införandet av PLM-portalen från Trace One hoppas vi väsentligt förbättra vår effektivitet i utvecklingen av våra egna varumärken. Portalen kommer att ge oss bättre arbetsflöde, eftersom hela produktens livscykel kan hanteras från ax till limpa, vilket ger oss bättre kontroll över det växande affärsområdet egna märken och produkter, utvecklar Thomas Säll.

– Coop har en marknadsandel på 21 % i Sverige och vi är stolta över det här avtalet med en av de ledande återförsäljarna i Skandinavien. Vi förstår affärsnyttan av att bli ledande på försäljning av egna produkter och vår förhoppning är att vi tillsammans både ska uppnå och överträffa företagets målsättning inom det området. Vi kommer framöver ytterligare att öka vår närvaro i både Sverige och övriga Skandinavien, där just egna varumärken inom livsmedel är ett mycket viktigt område för de flesta återförsäljare, säger Amina West, Vice President på Trace One i norra Europa.

Om Trace One

Trace One och Agentrics PLM gick samman i januari 2012 och blev därmed ledande inom innovativa lösningar för utveckling och försäljning av kunders egna varumärken. Vår målsättning är att inom både livsmedel och andra produktområden utveckla produkter, stödja varumärkesvård och skapa en kortare time-to-market för återförsäljare, tillverkare och dagligvarubolag.

Vi är inriktade på att främja samarbetet mellan återförsäljare och tillverkare för att därigenom optimera inköp, upphandling, lansering och utveckling av konsumentvaror, parallellt med övervakning av produktinformation med högsta säkerhet. Det arbetssättet skyddar varumärken samtidigt som det maximerar lönsamhet och konkurrenskraft genom hela produktens livscykel. Trace One – Agentrics PLMs lösningar används av mer än 30 ledande återförsäljare runt världen, inklusive tolv av de 25 största, och av 12 500 tillverkare i mer än 110 länder. Trace One har kontor i 14 länder (Australien, Belgien, Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Irland, Japan, Spanien, Sydafrika, Sydkorea, Sverige, Storbritannien och USA).

Om Coop

Coop är den näst största Svenska butikskedjan inom dagligvaruhandeln med 724 butiker inom affärskoncepten Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära, Coop Bygg, Mataffären.se och Daglivs. Coop drivs av KF, som består av totalt 52 konsumentföreningar med tre miljoner medlemmar.

Jan von Baumgarten-Ståhlberg, Comvision +46 70 675 87 20

 

 

Media

Media

Dokument & länkar