Delårsrapport januari - september 2003

Delårsrapport januari - september 2003 Tredje kvartalet * Resultat efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -30 (-13) Mkr, -5,51 (-2,43) kr/aktie * Koncernens omsättning uppgick till 98 (85) Mkr Januari -september * Resultat efter skatt för årets tre första kvartal uppgick till -29 (-27) Mkr, -5,31 (-4,84) kr/aktie * Reserven i noterade innehav har under perioden ökat med 77 Mkr från -95 till -18 Mkr * Koncernens omsättning uppgick till 332 (319) Mkr Efter rapportperiodens utgång: * Reserven i noterade innehav uppgick per den 3 november till +12 Mkr * Framgångsrik nyemission i Biophausia jämte förbättrade villkor för Tractions konvertibellån AB Traction Box 3314 Saltmätargatan 7 103 66 Stockholm Tel: 08-506 289 00 Fax: 08-506 289 30 E-post: post@traction.se www.traction.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00330/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00330/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar