Stora order till Traction's dotterbolag Svecia

Stora order till Traction's dotterbolag Svecia Tractions dotterbolag Svecia Screen Printing AB har fått två stora order om sammanlagt 36 Mkr. Svecia tillverkar maskiner för screentryck och säljer också annan kompletterande utrustning. Aktuella order är tagna i USA, 26 Mkr, och i Ukraina, 10 Mkr. Tillverkningen sker i Norsborg i södra Stockholm. Svecia's VD Tomas Karlsson är mycket tillfredsställd över dessa stora order som bidrar till en bra start för 2002. "Dessutom", tillägger han, "är vi stolta över att kunna presentera Svecia som en av UNICEF Approved Supplier". Detta placerar Svecia på listan över godkända leverantörer. I samband med utnämningen hade Svecia nöjet att få en order på 1,6 Mkr från UNICEF. Svecia Screen Printing AB Svecia har sedan starten 1948 utvecklat och tillverkat tryckpressar och annan utrustning för screentryck. Svecia's kunder återfinns inom grafiska områden, tillverkande industri och glasindustri. Med fokus på användar- och miljösidan, bästa tryckkvalitet och totalekonomi, har Svecia nått en position som en av världens ledande leverantörer. Svecia-koncernen har totalt c:a 180 anställda och är verksamt i flera länder. Koncernen ägs av AB Traction sedan 1997. För ytterligare information kontakta Tomas Karlsson, VD, Svecia Tel 08-531 930 00 Fax 08-531 930 99 Mobil 0709-606 701 tomas.karlsson@svecia.se se även www.svecia.se AB Traction Traction är ett O-listenoterat venturebolag med intressen i ett 30-tal hel- och delägda bolag. För ytterligare information kontakta Petter Stillström, VD, Traction Mobil 0707-47 56 61 petter.stillstrom@traction.se se även www.traction.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20040324BIT21080/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar