TRACTION: Flaggning i Softronic

TRACTION: Flaggning i Softronic I Softronic AB:s pågående nyemission har Traction förvärvat 4.564.743 st teckningsrätter. Vi har utnyttjat dessa teckningsrätter varefter Traction kommer att äga 4.564.743 B-aktier i Softronic motsvarande 9,8% av kapitalet och 5,9% av rösterna. Traction har garanterat 72,6% av Softronics nyemission. Hur många aktier Traction med anledning av denna garanti kommer att teckna är vid dagens datum ännu okänt. Detta kommer givetvis att offentliggöras så fort vi erhåller besked därom. Stockholm den 16 oktober 2001 AB Traction Petter Stillström ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20040324BIT20920/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar