Tractions bud på KM faller

Tractions bud på KM faller Traction satsat både på KM och fler nya projekt Traction lade 2000-02-14 ett bud på att köpa samtliga aktier i Kjessler & Mannerstråle AB. Budet var villkorat av att Traction kunde förvärva mer än 90% av aktierna. Johan Rapp har för Traction förklarat att han anser budet om 65 SEK för lågt och att det inte accepteras för hans del. Eftersom Johan Rapp kontrollerar c:a 15% av KM saknas därmed förutsättningen för 90% anslutning. Traction drar därför tillbaka sitt bud.För Tractions del innebär detta att det frigjorda finansiella utrymmet i stället kan användas till många andra, nya projekt. Traction, som frigjort mycket vinstmedel och kapital för KM-affären, satsar nu på att i stället expandera kraftigt med andra affärer. Traction ska dels leta efter nya projekt, dels starta ett antal internt genererade affärsidéer. För att genomföra detta behövs ett 10-tal nya medarbetare. Vi söker personer med olika bakgrund, ex.vix bolagsjurist/advokat, controller eller revisor, marknadsförare eller PR-person, personalchef/rekryterare, säljare och VD. Vi söker också personal med vilja och förmåga att ta tag i en affärsidé och göra ett företag av den. Bengt Stillström, tel: 08-506 289 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/03/01/20040323BIT20080/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Prenumerera

Dokument & länkar