Felix Hagnö adjungerad medlem i TradeDoublers valberedning

Valberedningen i TradeDoubler AB (publ) består till huvuddelen av institutionella ägare. Valberedningen har därför beslutat att adjungera Felix Hagnö till densamma.
Felix Hagnö är en av grundarna, största icke institutionella ägare och styrelseledamot i TradeDoubler AB (publ).
 
 
 
Valberedning för TradeDoubler AB (publ).
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ramsay Brufer, valberedningens ordförande
Tel: +46 70 656 9262
 
 
 
Om TradeDoubler
Det pan-europeiska företaget TradeDoubler erbjuder lösningar inom prestationsbaserad marknadsföring på Internet. TradeDoublers produkter och tjänster förser företag med verktyg och kunskap att generera resultat på nätet oavsett om det handlar om att driva försäljning eller öka varumärkeskännedom. Huvudkontoret ligger i Sverige och företaget har en unik europeisk räckvidd med lokalkontor i 16 europeiska länder och en närvaro i ytterligare två länder. TradeDoubler har en bredd av expertis och täcker in flera olika branscher. Med hjälp av ett nätverk med över 114 000 webbsajter hjälper TradeDoubler fler än 1 400 annonsörer runt om i Europa att leverera resultat på nätet. Idag har företaget lokala och internationella kunder som Apple Store, Dell, Telia Sonera, eBay och Kelkoo. För ytterligare information, se företagets hemsida www.tradedoubler.se.

Om oss

Tradedoubler erbjuder lösningar för att hantera marknadsförings- och försäljningsaktiviteter på Internet. Tjänsterna ger företag verktyg för att administrera partnerskap online, driva försäljning på Internet, genomföra  varumärkesstärkande kampanjer samt andra direktmarknadsföringsaktiviteter.

Prenumerera

Dokument & länkar