Koncernledningen fulltalig efter nya utnämningar

TradeDoubler, Europas ledande företag inom prestationsbaserad marknadsföring, har utsett Rob Wilson till chef ör marknadsenheten North West och Dr Falk von Westarp till chef för marknadsenheten Central. Båda kommer att ingå i TradeDoublers koncernledning, Senior Leadership Team.

Rob Wilson kommer närmast från Epic Media Group där han haft en befattning som vice VD och Chief Revenue Officer. Han har även varit regionchef för Zanox brittiska och amerikanska verksamhet.

Dr Falk von Westarp kommer närmast från Monster Worldwide, där han senast var VD för Schweiz. Tidigare har han haft ett antal internationella chefspositioner i Central- och Östeuropa i det internationella nätrekryteringsföretaget.

"Under de senaste månaderna har vi vidtagit ett antal åtgärder för att stärka TradeDoublers ledande ställning. Med Rob och Falk blir företagsledningen fulltalig, vilket är en nyckel för att vi ska leverera skalbar lönsam tillväxt. Deras starka internationella track record och ledaregenskaper, kommer stärka oss både på de lokala marknaderna och i gruppen som helhet", säger TradeDoublers VD och koncernchef Urban Gillström.

Rob Wilson tillträder sin position i maj och Falk von Westarp tillträder sin position i juli. Med dessa rekryteringar slutför TradeDoubler rekryteringen till sitt nya Senior Leadership Team efter de förändringar i affärs- och marknadsstruktur som tillkännagavs i november.

Marknadsenheten North West består Storbritannien och Irland medan Central består av Tyskland, Schweiz, Österrike, Nederländerna och Belgien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Gillström, VD och koncernchef
Tel: 070-785 76 00, Email: urban.gillstrom@tradedoubler.com

 

Om TradeDoubler
TradeDoubler hjälper företag att förbättra sina resultat online, både för att sälja mer och för att skapa medvetenhet om sitt varumärke. Kärnverksamheten är prestationsbaserad marknadsföring över Internet. Med ett nätverk med över 138 000 webbpublishers hjälper TradeDoubler över 1 900 annonsörer från hela världen att nå sina affärsmål. Företaget har en unik räckvidd och når ca 75 procent av Europas e-handelskonsumenter. Bland annonsörerna finns Apple Store, American Express, Dell, Disney, Expedia, lastminute.com och Nokia. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Om oss

Tradedoubler erbjuder lösningar för att hantera marknadsförings- och försäljningsaktiviteter på Internet. Tjänsterna ger företag verktyg för att administrera partnerskap online, driva försäljning på Internet, genomföra  varumärkesstärkande kampanjer samt andra direktmarknadsföringsaktiviteter.