Ny valberedning - TradeDoubler AB

På årsstämman den 24 maj 2007 antogs en ny nomineringsprocess enligt vilken valberedningen skall bestå av de tre till röstantalet största aktieägarna som önskar utse en representant samt TradeDoublers styrelseordförande. Valberedningens sammansättning är baserad på aktieägarstatistik per den 29 juni 2007 samt övrig ägarinformation som var tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.
 
En ny valberedning har utsetts och består av Ramsay Brufer representerande Alecta Pensionsförsäkring (ordförande), Anders Ljungqvist representerande AMF Pensionsförsäkring och AMF Pension Fonder, Åsa Nisell representerande Swedbank Robur Fonder samt Kjell Duveblad styrelsens ordförande.
 
 
 
 
 
Om TradeDoubler
Det pan-europeiska företaget TradeDoubler erbjuder lösningar inom prestationsbaserad marknadsföring på Internet. TradeDoublers produkter och tjänster förser företag med verktyg och kunskap att generera resultat på nätet oavsett om det handlar om att driva försäljning eller öka varumärkeskännedom. Huvudkontoret ligger i Sverige och företaget har en unik europeisk räckvidd med lokalkontor i 16 europeiska länder och en närvaro i ytterligare två länder. TradeDoubler har en bredd av expertis och täcker in flera olika branscher. Med hjälp av ett nätverk med över 114 000 webbsajter hjälper TradeDoubler fler än 1 400 annonsörer runt om i Europa att leverera resultat på nätet. Idag har företaget lokala och internationella kunder som Apple Store, Dell, Telia Sonera, eBay och Kelkoo. För ytterligare information, se företagets hemsida www.tradedoubler.se.

Om oss

Tradedoubler erbjuder lösningar för att hantera marknadsförings- och försäljningsaktiviteter på Internet. Tjänsterna ger företag verktyg för att administrera partnerskap online, driva försäljning på Internet, genomföra  varumärkesstärkande kampanjer samt andra direktmarknadsföringsaktiviteter.

Prenumerera

Dokument & länkar