Tradedoubler har idag köpt 52 000 aktier och har därmed förvärvat de totalt 65 000 aktier som krävs för att säkra bolagets prestationsbaserade incitamentsprogram

Som tidigare kommunicerats beslutade årsstämman 2008 att bemyndiga bolagets styrelse att förvärva egna aktier i syfte att säkra åtaganden i bolagets prestationsbaserade incitamentsprogram till personalen.

Styrelsen beslutade den 24 juli 2008 att utnyttja bemyndigandet och ett förvärv av maximalt 65 000 aktier.
 
Under innevarande vecka har TradeDoubler köpt sammanlagt 65 000 aktier.
 
Idag köptes 52 000 aktier á 57,75 kronor och den 2 september köptes 13 000 aktier á 58 kronor.
 
Härmed har bemyndigandet från årsstämman utnyttjats till fullo.
 
TradeDoubler äger härmed totalt 130 000 aktier i det egna bolaget.
 
 
TRADEDOUBLER AB (PUBL)
 
För mer information, vänligen kontakta;

Casper Seifert, Chief Financial Officer
T +46(8) 40 50 800 | M +46(0)709 95 08 27
 
Ann-Charlotte Johansson, Group IR Manager
T +46(8) 40 50 800 | M +46(0)709 950 855
 
Om TradeDoubler
TradeDoublers produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring ger företag de verktyg och den specialistkunskap som krävs för att nå resultat på internet, oavsett om målet är att generera försäljning eller öka varumärkeskännedomen. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och en unik, global räckvidd med kontor i
19 länder. TradeDoubler hjälper närmare 1 700 lokala och internationella annonsörer som Apple Store, Dell,
TeliaSonera, eBay och Kelkoo att nå resultat på internet tack vare bred expertis inom en rad sektorer och ett
nätverk med över 120 000 publishers.
 

Om oss

Tradedoubler erbjuder lösningar för att hantera marknadsförings- och försäljningsaktiviteter på Internet. Tjänsterna ger företag verktyg för att administrera partnerskap online, driva försäljning på Internet, genomföra  varumärkesstärkande kampanjer samt andra direktmarknadsföringsaktiviteter.

Prenumerera