TradeDoubler personaloptionsprogram

Styrelsen har den 10 augusti 2007 fattat beslut om emission av 580 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget TradeDoubler Sweden AB. Emissionen syftar till att säkerställa bolagets personaloptionsutfästelser enligt det personaloptionsprogram som beslutades av årsstämman 2007-05-24.
 
De huvudsakliga villkoren antogs av årsstämman och framgår av kallelsen till årsstämman.
 
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i TradeDoubler AB (publ) från och med 2009-02-01 till och med 2010-12-31. Teckningskursen skall motsvara 115 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under de tio första handelsdagarna efter beslutet. Någon ersättning utgår inte för teckningsoptionerna.
 
 
 
 
Styrelsen för TradeDoubler AB (publ)
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 Kjell Duveblad, Styrelseordförande
+46 (0)703 33 54 20 
 
 
 
 
 
Om TradeDoubler
Det pan-europeiska företaget TradeDoubler erbjuder lösningar inom prestationsbaserad marknadsföring på Internet. TradeDoublers produkter och tjänster förser företag med verktyg och kunskap att generera resultat på nätet oavsett om det handlar om att driva försäljning eller öka varumärkeskännedom. Huvudkontoret ligger i Sverige och företaget har en unik europeisk räckvidd med lokalkontor i 16 europeiska länder och en närvaro i ytterligare två länder. TradeDoubler har en bredd av expertis och täcker in flera olika branscher. Med hjälp av ett nätverk med över 114 000 webbsajter hjälper TradeDoubler fler än 1 400 annonsörer runt om i Europa att leverera resultat på nätet. Idag har företaget lokala och internationella kunder som Apple Store, Dell, Telia Sonera, eBay och Kelkoo. För ytterligare information, se företagets hemsida www.tradedoubler.se.

Om oss

Tradedoubler erbjuder lösningar för att hantera marknadsförings- och försäljningsaktiviteter på Internet. Tjänsterna ger företag verktyg för att administrera partnerskap online, driva försäljning på Internet, genomföra  varumärkesstärkande kampanjer samt andra direktmarknadsföringsaktiviteter.

Prenumerera

Dokument & länkar