TradeDoubler Q3 2007

TradeDoubler genomför strategisk expansion mot sökmotorannonsering.
Koncernens omsättning, bruttoresultat och nettoresultat förbättrades.
 
 
 
 
Juli - september
 •        Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 77,4 procent till 757,4 Msek (426,9).
 •        Bruttoresultatet under tredje kvartalet ökade med 38,9 procent till 166,2 Msek (119,7).
 •        Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet ökade med 4,0 procent till 48,8 Msek (46,9).
 •        Resultat efter skatt under tredje kvartalet ökade med 30,0 procent till 49,6 Msek (38,1).
 •        Rapporterad vinst per aktie uppgick till 1,74 sek (1,33) efter utspädning.
 •  
   
  Januari - september
 •        Omsättningen under perioden ökade med 45,8 procent till 1 791,2 Msek (1 228,2).
 •        Bruttoresultatet under perioden ökade med 31,7 procent till 448,9 Msek (340,7).
 •        Rörelseresultatet (EBIT) för perioden ökade med 0,7 procent till 129,8 Msek (129,0).
 •        Resultat efter skatt för perioden ökade med 17,1 procent till 108,3 Msek (92,5).
 •        Rapporterad vinst per aktie uppgick till 3,79 sek (3,24) efter utspädning.
 •  
   
   
 •        Valutakursförändringar i det brittiska pundet har, trots en negativ påverkan på de konsoliderade intäkterna från verksamheten i Storbritannien, haft en positiv effekt på resultatet före skatt med 20,3 (0,0) miljoner kronor som en följd av en omvärdering av den korta finansieringen av det nyligen genomförda förvärvet.
 •  
   
   
  Om TradeDoubler
  Det pan-europeiska företaget TradeDoubler erbjuder lösningar inom prestationsbaserad marknadsföring på Internet. TradeDoublers produkter och tjänster förser företag med verktyg och kunskap att generera resultat på nätet oavsett om det handlar om att driva försäljning eller öka varumärkeskännedom. Huvudkontoret ligger i Sverige och företaget har en unik europeisk räckvidd med lokalkontor i 18 europeiska länder. Med hjälp av ett nätverk med över 118 000 webbsajter hjälper TradeDoubler fler än 1 500 annonsörer runt om i Europa att leverera resultat på nätet. Idag har företaget lokala och internationella kunder som Apple Store, Dell, Telia Sonera, eBay och Kelkoo. För ytterligare information, se företagets hemsida www.tradedoubler.com.
   

  Om oss

  Tradedoubler erbjuder lösningar för att hantera marknadsförings- och försäljningsaktiviteter på Internet. Tjänsterna ger företag verktyg för att administrera partnerskap online, driva försäljning på Internet, genomföra  varumärkesstärkande kampanjer samt andra direktmarknadsföringsaktiviteter.

  Prenumerera

  Dokument & länkar