Teknik allt viktigare för att trafiksäkerhetsmålen ska kunna nås

Bältespåminnare, antisladdsystem och motorcyklar med ABS-bromsar är tekniska framsteg som bidrar till ökad trafiksäkerhet de kommande åren. Detta och mycket mer presenteras i en analysrapport som släpps i dag och som försöker svara på frågan ”når vi etappmålen år 2020?”.

Allt fler köper motorcyklar med ABS-bromsar. På ett år har nyförsäljningen av motorcyklar med låsningsfria bromsar ökat från 30 till 60 procent. Helt nya beräkningar visar också att bältespåminnare och antisladdsystem med stor sannolikhet kommer att finnas i en stor andel av samtliga bilar i trafik år 2020. Men på andra områden går utvecklingen mer trögt.

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI), Transportstyrelsen, Trafikanalys och Trafikverket har gemensamt analyserat trafiksäkerhetsläget under 2010 .

Analysen är en del i uppföljningen av trafiksäkerhetsmålen för vägtrafik år 2020 och syftet är att utifrån årliga mätningar av ett antal utpekade trafiksäkerhetsområden bedöma om vi är på rätt väg i arbetet med att nå trafiksäkerhetsmålen.

Utvecklingen av ABS-bromsar som standardutrustning på motorcyklar har gått snabbt de senaste två åren. Allt fler stödsystem i fordon, så som bältespåminnare och anti-sladdsystem visar också en positiv utveckling.  Dock visar analysen att införandet av alkolås och  stödsystem för rätt hastighet fortfarande går trögt.

Resultatet av analysen visar också att en tredjedel av alla allvarligt skadade i vägtrafiken är cyklister. En av anledningarna är att endast 27 procent använde cykelhjälm under förra året. Mätningar visar att hjälmanvändningen varit oförändrad de senaste åren.

Analysrapporten presenteras idag på en årlig resultatkonferens i Stockholm. Där medverkar också ett stort antal aktörer som redovisar vilka åtgärder de själva har genomfört som ett led i att kunna uppnå trafiksäkerhetsmålen för 2020 och arbetet mot Nollvisionen.

 

För mer information kontakta:

 Ylva Berg, Trafikverket, 070- 222 01 33
Jan Ifver, Transportstyrelsen, 070-617 83 13
Anna Vadeby,VTI, 013-20 42 34