360 graders fotografering gör vägen bergsäker

Trafikverket bedriver ett FoI-projekt (Forskning och Innovation) i samarbete med konsulten WSP som handlar om mobil datainsamling. Det gäller en sträcka på 50 km utmed väg 190 och visar var risken för nedfallande stenar från bergskärningar är störst. Bildinformationen kopplas sedan till en karta med information om varje enskild bergsskärning. Underlaget används i det ständiga arbetet att utföra bergsrensningar för att hålla vägar säkra. Detta för att inte trafikanter ska riskera att behöva drabbas av nedfallande stenar eller större ras från bergsskärningar.

Det finns flera fördelar med mobil datainsamling av stereobilder. En stor fördel är att det inte uppstår någon trafikstörning då all mätning sker från bilen jämfört med manuell mätning.

Kontaktpersoner Trafikverket: Tommy Knappe, 070-888 28 13 och Pontus Gruhs 0243-754 82.

Kontaktperson WSP: Magnus Larsson, 019-17 89 87

Trafikverkets pressjour: 0771-311500

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera

Media

Media