8 av 10 fortkörare är män

Män bryter mot hastighetsgränserna i betydligt större utsträckning än kvinnor. Av de som bötfälls i hastighetsintervallet 70 till 120 km/tim är åtta av tio män. Av dem som kör mer än 30 km/tim för fort på landsväg, är till och med nio av tio män. Polisen gör ökade kontroller av hastigheter under tiden 16-22 april i samverkan med NTF och Trafikverket.

Under åren 2009-2011 rapporterade polisen drygt 350 000 fortkörare på vägar med hastighetsgränser från intervallet 70 till 120 km/tim. Drygt 280 000 av dessa, närmare 80 procent, var män.

- På många områden blir vi mer jämställda men i trafiken är fortfarande män mycket mer riskbenägna än kvinnor, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket. De flesta vet ju att hastigheten är helt avgörande för utgången av en olycka.

Polisens underlag visar att förhållandet mellan könen ökar ju högre hastighetsöverträdelserna blir. Vid hastighetsöverträdelser 30 km/tim över gällande hastighetsgräns, står männen för 88 procent och kvinnorna för endast tolv procent av fortkörningarna.

- Statistiken talar ju sitt tydliga språk. Attityden hos de flesta män vad gäller hastighetsgränser är för dålig. Vi måste få in samma tänkande vad gäller hastighetsöverträdelser som vi har i rattfylleri- och bilbältesfrågor om det ska bli någon radikal ändring., säger kommissarie Bengt Svensson, Rikspolisstyrelsen.

Trafikanalys rapport om trafikolyckor 2010 visar att av 266 omkomna, så var 75 procent män. Männen står för ungefär 58 procent av alla resta kilometrar i trafiken, det vill säga mer än hälften, men inte så mycket som deras andel av de omkomna (75 procent). Detta betyder att män är överrepresenterade bland de trafikdödade, även när hänsyn tas till färdlängd.

- Om män utsatte sig för samma risk att dödas som kvinnor, så skulle antalet dödade män mer än halveras. År 2010 skulle antalet omkomna män då ha varit 93 istället för 199 och antalet omkomna totalt under 2010 hade stannat på 160 istället för 266 personer, säger Jan Sandberg, vd, NTF.

Kontaktpersoner:

Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket tfn 0243 – 758 10

Jan Sandberg, vd, NTF tfn 070-580 30 00

Bengt Svensson, kommissarie, Rikspolisstyrelsen tfn 010 – 563 94 67

Carolina Ekéus, pressekreterare, Rikspolisstyrelsen tfn 010 – 563 90 86

 

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media

Dokument & länkar