9 av 10 omkomna utan bilbälte är män

31 kvinnor som saknade bälte omkom i vägtrafikolyckor under samma period som antalet omkomna män utan bälte uppgick till 240. Skillnaden kan inte förklaras av mäns och kvinnors olika resvanor. Polisen gör ökade kontroller av bältesanvändningen under tiden 12-18 mars i samverkan med NTF och Trafikverket.

Trafikverkets rapport ”Bältesanvändning i dödsolyckor” är en analys av vägtrafikolyckor i Sverige 2005-01-01 till 2009-06-30. Ungefär hälften av de omkomna männen har inte använt bilbälte. Detta kan jämföras med att en fjärdedel av kvinnorna inte använt bilbälte.

- Vi gör stora framsteg i trafiksäkerhetsarbetet i Sverige men att ändra framför allt mäns riskbeteende verkar svårt, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket. Ändå vet de flesta att bältet kan rädda liv om det händer en olycka.

Redan vid låga hastigheter riskerar man att slungas ur bilen och omkomma.

I vissa mindre tätorter använder knappt sju av tio förare bilbälte. Rapporten ”Bältesanvändning i dödsolyckor” visar också att av 40 omkomna utan bälte vid hastighetsbegränsning 50 km/tim hade troligen 17 överlevt om de använt bältet.

NTF har mätt bältesanvändningen i tätort sedan 2004 och vid samtliga tillfällen har kvinnorna haft en betydligt högre bältesanvändning. Vid den senaste mätningen i september 2011 låg bältesanvändningen bland kvinnor på 96 procent jämfört med männens 90,5 procent.

- När vi inledde bältesmätningarna skiljde det drygt elva procentenheter mellan kvinnor och män. Sedan 2006 visar mätningarna tämligen konstant att kvinnors bältesanvändning är fem till sex procentenheter högre än männens. Jag tycker det är dags för män att visa sig lika förståndiga som kvinnor, säger Jan Sandberg, vd, NTF.

För mer information, kontakta:

Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket, 0243-758 10

Jan Sandberg, vd, NTF, 070-580 30 00

 

Rapporten "Bältesanvändning vid dödsolyckor" bifogas som PDF-dokument.

 

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar