Åskan orsakar stora störningar i den skånska tågtrafiken

 

En stor del av tågtrafiken i Skåne är inställd under måndagsmorgon och -förmiddag. Anledningen är ett antal olika fel, uppkomna i samband med söndagens häftiga värmeåskväder. I Hässleholm är järnvägen utan ström och på ett flertal platser är det signal- eller växelproblem.

 

I samverkan med järnvägsföretagen beslöt Trafikverket sent på söndagen att reducera trafiken kraftigt, eftersom framkomligheten på i första hand Södra stambanan är dålig.  Principen är att hellre ställa in tåg än att riskera att tåg blir stående ute på linjen. 

Alla tåg påverkas; Öresundståg, Pågatåg, SJs fjärrtåg och godståg. Till viss del går det att leda om tåg, via till exempel Lommabanan och vidare på Västkustbanan. Ett nytt möte kommer att hållas kl 05.00 för att besluta vilka tåg som ska gå. Ny pressinformation skickas därefter ut.

Resenärer uppmanas att kontrollera hur tågen planeras att gå innan man beger sig hemifrån.
Information om tågtiderna finns på Skånetrafikens och SJs hemsidor.
www.skanetrafiken.se
www.sj.se

Redan under lördagen och söndagen var det en hel del problem i tågtrafiken i Skåne och med fjärrtågstrafiken till och från Stockholm, bland annat på grund av strömförsörjningsproblem i Hässleholm och banvallsbränder.

Kontanta:
Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se