Avtal om flyg till Norrland och Värmland dröjer

Trafikverket avvaktar ännu att skriva avtal med de företag som vann upphandlingen av flygtrafik till Norrlands inland och Värmland. Trots det räknar Trafikverket med att trafikstart ska kunna ske som planerat.

Upphandlingen av flygtrafiken blev klar i mitten av juni men har överklagats av två av anbudsgivarna.

 Vi avvaktar nu den rättsliga prövningen innan vi kan gå vidare i processen. Vi har framfört att vi ska få en skyndsam prövning för att kunna skriva avtalen i god tid innan trafikstart säger Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör.

Trafikstart för de nya avtalen som är på fyra år är planerad till den 30 oktober.

Kontakt:
Johan Holmér, Trafikverket, 076-109 84 35
Thomas Andersson, pressekreterare Trafikverket, 070-693 68 70

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar