Banarbeten stänger tågspår under påsken

Under påskhelgen genomför Trafikverket tre stora banarbeten i Stockholm, Småland och Skåne, något som ger inställda tåg och längre restider.

Påsken är den helg på året då flest planerade banarbeten utförs. Det är stora arbeten, som kräver att tågtrafiken stängs av. Antalet helgdagar är många, vilket gör att antalet pendlare och dagliga resenärer är förhållandevis lågt.

Stockholm
Under påskhelgen pågår arbeten på flera ställen mellan Stockholm Central och Älvsjö för att förbereda järnvägsanläggningen för Citybanan. Sträckan är en av Sveriges mest trafikerade, med omkring 550 tåg per dygn. Från 22.00 på skärtorsdagen 5 april till 05.00 tisdagen 10 april är all tågtrafik söder om Stockholm C fram till Älvsjö avstängd.
Läs mer:
www.trafikverket.se/citybanan.

Småland
För att öka kapacitet och mötesmöjligheter på Kust till kustbanan pågår en stor ombyggnad av bangården i Växjö. Under påsken stängs trafiken på sträckan Alvesta-Växjö-Hovmantorp från 07.00 på långfredagen 6 april till 04.00 tisdagen den 10 april.
Läs mer:
www.trafikverket.se/vaxjo.

Inställda tåg ersätts med buss och restiden förlängs. Länstrafikens tåg från Kalmar avgår 30 minuter tidigare.

Skåne
För att öka kapaciteten på Södra stambanan pågår sedan början på året ett stort banarbete i Stehag, som ligger på sträckan Hässleholm-Eslöv. Arbetet startar vid midnatt långfredagen 6 april och håller på till annandag påsk 9 april 20.00.
Läs mer:
www.trafikverket.se/stehag

Alla Pågatåg på sträckan Eslöv-Kristianstad och omvänt ställs in. Öresundstågen är inställda på sträckan Eslöv-Hässleholm och omvänt, men gör extra uppehåll i Vinslöv. Inställda tåg ersätts med buss. Räkna med upp till en timmes längre restid inom Skåne.
Många tåg leds om via Skånebanan, Kristianstad-Helsingborg. Därför glesas Pågatågstrafiken ut till en gång i timmen. Ingen bussersättning, utan resande hänvisas i stället till nästa avgång.

För resande med SJ:
De flesta SJ-tågen på linjen Stockholm-Malmö kör omvägen via Helsingborg mellan Hässleholm och Lund, med förlängning av restiden. Några tåg vänder i Hässleholm och ersätts med buss till Lund och Malmö.

Till och från Danmark
På grund av banarbeten utanför Köpenhamn 6-9 april får Öresundstågsresenärer över sundet räkna med ändrade avgångs- och ankomsttider. SJs tåg ställs in på sträckan Malmö-Kastrup-Köpenhamn.

För mer information kontakta:
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00
För information om tågtider och bussersättningar hänvisas till trafikföretagens hemsidor

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar