Begränsad trafik på Stegeborgsleden

Under perioden 22 april–6 maj trafikeras Stegeborgsleden enbart med passagerarbåt. Det innebär att inga fordon kan transporteras över leden. Biltrafiken hänvisas att köra runt via Söderköping.

Slutdatum för begränsningen kan komma tidigare än beräknat. Kontrollera gärna trafikläget genom Trafikverkets tjänst "Läget i trafiken". www.trafikverket.se
Det är vägfärjan Elvira som ska genomgå underhåll enligt plan. Det utförs för att vägfärjetrafiken ska motsvara de säkerhetskrav som ställs i certifieringen.
Vi beklagar störningen och ber om trafikanternas förståelse.
Stegeborgsleden drivs på uppdrag av Trafikverket, Sveriges myndighet för transporter och infrastruktur. Under 2012 transporterades 45 000 personbilar över färjeleden.

Kontakt:
Per-Olof Eriksson, ledchef,
070-348 15 65
Trafikverkets pressjour, 0771-15 31 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se/farja
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se