Broarbete på E4 vid trafikplats Kropp

På måndag, den 22 april, börjar Trafikverket renovera broarna vid trafikplats Kropp på E4 utanför Helsingborg. Vägen är framkomlig under hela arbetet, men begränsas delvis av att något körfält kommer att vara avstängt.

Det är vägbanorna på både de norra och södra broarna som ska omisoleras och få ny asfalt. Arbetet ska vara klart den 5 juli.

Broarna i trafikplats Kropp är stora, med en sammanlagd yta på 3271 kvadratmeter. Det är en planerad underhållsåtgärd som genomförs, med syfte att upprätthålla god kvalitet.

Att leda om trafiken blir inte nödvändigt, men vid trafiktäta tidpunkter får man räkna med viss köbildning.

För mer information vänligen kontakta:
Niclas Malm, projektledare Trafikverket, 0705-95 06 75
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar