Buss ersätter tåg på Ystadbanan i helgen

Under det kommande veckoslutet, den 8-11 juli, kommer banarbeten i Lockarp och på Ystadbanan att påverka Pågatågstrafiken till och från Ystad.

Det innebär att från torsdagen den 8 juli klockan 21.00 till måndagen den 11 juli klockan 05.00, kommer samtliga tåg mellan Malmö och Svedala att vara inställda och ersättas med buss. Tåg kommer däremot trafikera sträckan Svedala – Ystad – Simrishamn under tiden för avstängningen med några enstaka undantag under lördagen och söndagen. För resa vidare mot Simrishamn måste tågbyte göras i Ystad.

Bakgrunden till avstängningarna är att Trafikverket fortsätter det förberedande arbetet för att koppla ihop Ystadbanan med Citytunneln. Bland annat ska växlar läggas och delar av signalanläggningen kopplas in. Sedan tidigare gör Trafikverket och Skånetrafiken arbeten på stationen i Ystad inom projekt 50-11. Bland annat förlängs och sänks plattformen, nya informationsskyltar och ett nytt väderskydd sätts upp.

Kontakt:
Trafikverkets presstjänst
0771-31 15 00
Skånetrafikens presstjänst
0451-28 85 03

För aktuell trafikinformation, läs mer:
www.trafikverket.se
www.skanetrafiken.se

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar