Citytunneln högtryckstvättas nattetid

Med en inlånad spårgående specialbil högtryckstvättas Citytunneln under tre veckor invändigt. Syftet är att avlägsna allt bygg- och bromsdamm från tunnelrören.

Sen i förra veckan kör specialbilen nattetid långsamt fram och tillbaka i tunneln. Den tar sig ungefär en kilometer på fem timmar och den är försedd med flera roterande munstycken, som tvättar både tak, väggar och golv. Efter bilen går två man som högstrycksspolar ytterligare och dammsuger.

Det finns fortfarande byggdamm kvar i Citytunneln. Dammet har inte blåst bort med luftströmmarna kring tågen i så stor omfattning som man trodde. Det tillförs också bromsdamm från tågen. Mätningar gjorda vid station Triangeln har visat på viss förekomst av tungmetaller i luften.

– Effekten av tvättningen är mycket bra, säger Trafikverkets Sabina Nesimović, byggledare vid Citytunneln. Det blir helt rena ytor och spolningen gör också att dräneringssystemen och brandposterna i Citytunneln testas ordentligt.

Tågtrafiken påverkas inte av storrengöringen, som pågår i ytterligare en vecka. Alla tåg körs nattetid i det tunnelrör, som för närvarande inte tvättas.

Tvättbilen har lånats in från Stora Bältbron i Danmark och det är första gången den används i Sverige.

(Om de bifogade bilderna används:
Bild Roman Giniewski, Malmö stad.
Bildtextförslag:
Bild 1: Det spårgående specialfordonet är inlånat från Danmark.
Bild 2: Renspolad tunnel strax efter att fordonet passerat.)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sabina Nesimovic, byggledare, 070
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media

Dokument & länkar