E22 genom Skåne - nyhetsbrev nr 2 2010

​Den 3 september tar infrastrukturministern Åsa Torstensson det symboliska spadtaget för utbyggnaden av E22. De sträckor som först byggs till motorväg är sträckan Gårdstånga—Hurva—Rolsberga samt Hörby Norra—Linderöd.

  

Läs mer om vad som är aktuellt i sommar i det bifogade nyhetsbrevet

Läs mer om hela projektet på www.trafikverket.se/E22

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media

Dokument & länkar