Europeiskt intresse för den svenska körkortsmodellen

​Representanter från körkortsmyndigheterna på norra delen av Cypern besöker Trafikverket och Transportstyrelsen för att studera den svenska körkortsmodellen. På norra Cypern pågår sedan en tid ett arbete för att anpassa en rad regler inom trafikområdet till nu gällande EU-regler. Bland annat gäller det körkortsområdet och man intresserar sig för den svenska modellen.

Experter från både Transportstyrelsen och Trafikverket finns representerade i flera trafikprojekt som i dagsläget pågår på den norra delen av Cypern. Projekten bedrivs genom Trafikverkets bolag SweRoad och finansieras genom EU-medel.

– Att man väljer att titta på just den svenska lösningen som ett gott exempel är givetvis väldigt positivt. Det är ett erkännande för den svenska körkortsförvaltningen, säger Sven Hultman, körkortsexpert och jurist på Transportstyrelsen.

Under tre intensiva dagar kommer besökarna introduceras i det svenska körkortssystemet, trafikmedicinska frågor, riskutbildning på halkbana och det svenska vägtrafikregistret. Besöket avslutas under fredagen den 2 juli på Trafikverkets förarprovskontor i Linköping där man får uppleva hur svenska körprov går till.

I ett av trafikprojekten på den norra delen av Cypern medverkar Haluk Bakircioglu, trafikinspektör på Trafikverkets förarprovskontor i Linköping, genom att utbilda trafikinspektörer.

– Utbildningen av trafikinspektörer fortsätter i höst. Det känns bra att vi med den kunskap och erfarenhet vi har inom det svenska systemet kan bidra till deras utveckling av förarprovssystemet, säger Haluk Bakircioglu, trafikinspektör på Trafikverkets förarprovskontor i Linköping. 

Media inbjuds att närvara vid besöket på Trafikverkets förarprovskontor i Linköping den 2 juli.

Plats:                  Brigadgatan 26, Linköping
Dag:                    2 juli
Klockan:           09.30

För mer information kontakta:
Haluk Bakicioglu, trafikinspektör, Trafikverkets förarprovskontor i Linköping, 0703-49 01 24
Sven Hultman, jurist, Transportstyrelsen, Vägtrafikavdelningen, Borlänge, 070-315 27 58

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar