Extra många hastighetskontroller under påskveckan

Under hela vecka 16 ökar polisen övervakningen av hastigheterna på det statliga vägnätet. De flesta år ökar antalet omkomna i april jämfört med de tre föregående månaderna. Påskveckan innebär ett ökat resande och de torra och isfria vägarna bidrar till högre hastigheter. Att hålla hastigheten och ordentligt avstånd samt ta god tid på sig är viktiga budskap till trafikanterna som ska ut och resa under påskveckan.

  -Medelhastigheten har minskat de fyra senaste åren men höga hastigheter bidrar fortfarande till svåra olyckor med alltför många omkomna i trafiken, säger kommissarie Bengt Svensson, Rikspolisstyrelsen. Om alla höll hastighetsgränserna skulle ytterligare cirka 100 liv räddas på de statliga vägarna. Polisen ökar hastighetskontrollerna under hela påskveckan och särskilt på vägar med höga tillåtna hastigheter. Många olika åtgärder, som till exempel säkrare fordon, trafiksäkerhetskameror, mitträcken, säkra sidområden och nya hastighetsgränser, har bidragit till allt färre döda och skadade i trafiken, på Trafikverket.  Att hålla hastigheten, ta pauser och välja säkra vägar gör resan betydligt säkrare och tryggare.      -När vintern är över så ökar också hastigheterna och därmed konsekvenserna vid en olycka, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket. Vi ser en tydlig ökning av de svåra olyckorna under vår och sommar och polisens övervakning är en viktig insats för en säkrare trafik.   NTF och dess medlemsorganisationer kommer att genomföra aktiviteter i ett 100-tal kommuner, bland annat genom att bemanna större rastplatser.-Många tror att man vinner mycket tid genom att köra fort, säger NTF:s vd Jan sandberg. Faktum är att om man ökar från 80 km/tim till 90 km/tim så vinner man knappt fyra minuter på en fem mil lång resa, men risken att dö vid en olycka fördubblas.Ytterligare information lämnas av
VD, Jan Sandberg, NTF, tel 08 - 705 59 01 eller 070 - 580 30 00
Pressekreterare Carolina Ekéus, Rikspolisstyrelsen, tel 08 - 401 90 07 eller 070 - 278 92 83              
 Kommissarie Bengt Svensson,  Rikspolisstyrelsen,  tel 08 - 401 93 72
Trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, Trafikverket, tel 0243 - 758 10

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera