Fisken ska få vandra fritt

300 vandringshinder för fisk och vattenlevande djur ska åtgärdas i Norrbotten och Västerbotten inom projektet Remibar. Välkomna på pressvisning där vi berättar om åtgärderna i Sävarån.

Trafikverket, Länsstyrelsen i Västerbotten, Sveaskog, Holmen, SCA och Skogsstyrelsen samarbetar i projektet Remibar. Vi visar exempel på vandringshinder, hur vi åtgärdar dem och hur de ser ut när åtgärderna är klara.

Remibar är ett av Sveriges största åtgärdsprojekt i sötvatten. Arbetet sker inom nätverket för Natura 2000-vattendrag och målet är att förbättra förutsättningarna för arterna lax, flodpärlmussla, stensimpa och utter samt deras livsmiljöer. De vattensystem som berörs av projektet är Ängesån (del av Torne- och Kalix älvsystem), Råneälven, Varjisån (del av Piteälven), Lögdeälven och Sävarån.

Pressvisning
Datum: 2013-07-23
Tid:
13:00
Samlingsplats: Botsmark, ICA nära

På plats på pressvisningen finns projektledare Ida Schönfeldt, Trafikverket, representant från Länsstyrelsen i Västerbotten, Peter Eriksson, Skogsstyrelsen samt representant från skogsbolagen Holmen, SCA eller Sveaskog.

En viktig del av projektet är informationsspridning för att öka kunskapen om hur man bygger på bästa sätt för att undvika vandringshinder i vattendrag. Projektet har en budget på cirka åtta miljoner euro och EU-kommissionens LIFE+naturefond stöder projektet med drygt fyra miljoner euro. Remibar är ett samarbete mellan Trafikverket, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Skogsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten samt skogbolagen Holmen, Sveaskog och SCA och pågår mellan 2011 och 2016.

Läs mer på vår hemsida www.trafikverket.se/remibar

För mer information:
Ida Schönfeldt, Trafikverkets projektledare 070-598 62 95
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar