Förbättringarna av Nynäsbanan fortsätter i sommar

I sommar fortsätter arbetet med utbyggnaden av Nynäsbanan. Under perioden 5 juli – 22 augusti kommer sträckan Västerhaninge-Nynäshamn att vara avstängd för trafik. Målsättningen är att göra trafiken på Nynäsbanan pålitligare, bekvämare och säkrare.

Den här sommaren påbörjas arbetet med att bygga dubbelspår mellan Västerhaninge och Tungelsta. En längre sträcka av dubbelspår minskar störningskänsligheten, när mötande tåg inte behöver invänta varandra. Den nya dubbelspårssträckan blir också säkrare när flera korsningar byggs om till planskilda korsningar.  

Det nya dubbelspåret beräknas kunna tas i trafik hösten 2012. Under byggtiden kommer det att bli nödvändigt att stänga av tågtrafiken vid ytterligare två tillfällen, nästa gång under hösten 2011 och därefter i samband med inkopplingen av det nya dubbelspåret, hösten 2012. 

För information om ersättningstrafik under avstängningsperioden i sommar hänvisar vi till SL:s webbplats, www.sl.se. 

Mer information om projektet finns på Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.se/nynasbanan.

Kontakt:
Leif Axelsson 070-644 30 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar