Första hastighetspåminnaren i Skåne

Ålstorp, söder om Landskrona, får i sommar den första fast monterade hastighetspåminnaren i Skåne. Hastighetspåminnare är en skylt med hastighetsgränsen som tänds om trafikanterna kör för fort.

Hastighetspåminnaren sätts upp vid skolan på Grand Prixvägen i Ålstorp. Högsta tillåtna hastighet är sedan den 15 juni 30 km/h under hela dygnet.

– Vi har fått många klagomål på att trafikanter kör för fort på vägen och i samråd med kommunen har vi bestämt att sätta upp en hastighetspåminnare vid skolan. Syftet med skyltarna är att få ner hastigheten och få trafikanterna att acceptera hastighetsgränserna, säger Suzanne Stjärnström, projektledare på Trafikverket. Skyltarna tänds bara när trafikanterna kör fortare än skyltad hastighet.

 Skylten kostar 150 000 kronor exklusive dragning av el.

 Bild: Fotograf Magnus Pajnert
http://www.trafikverket.se/PageFiles/20977/vagv_omsl_300dpi.jpg

För mer information kontakta:
Suzanne Stjärnström, trafiksäkerhetsutvecklare Trafikverket, 044-19 52 73, 070-559 51 73

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar