”Första spadtag” för väg E6 Världsarvet Tanum

Den 3 april tas det symboliska ”första spadtaget” för väg E6 Världsarvet Tanum. Det är ett projekt av historisk betydelse för det svenska vägsystemet. När denna 7 kilometer långa sträcka är färdigbyggd år 2015 är hela E6 genom Bohuslän motorväg. Det innebär att hela sträckan mellan Köpenhamn och Oslo då har motorvägsstandard.

Motorvägen blir 18,5 meter bred och byggs i ny sträckning öster om nuvarande väg E6. På etappen byggs sex broar. Den största bron byggs över Gerumsälven och består av två drygt 100 meter långa tvåspannsbroar. En cirka 250 meter lång tunnel dras genom Gerumsberget. Tunnelrören förses med belysning och en förbindelsegång mellan tunnlarna byggs i mitten. En rastplats med utsikt över Tanumsslätten byggs öster om Ljungbytorp.

De brister med nuvarande väg E6 som byggs bort är knutna till framkomlighet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Vägbredden överstiger inte 9 meter utom på en del i norr där bredden är 13-14 meter. Ett parallellt vägnät saknas för gående, cyklister och lokal trafik. Detta, tillsammans med dålig profilstandard, plankorsningar och ett stort antal fastighetsanslutningar gör att trafiksäkerhetsriskerna är stora.

Befintlig väg E6 kommer att bli lokalväg, vilket innebär stora förbättringar för boendemiljön på slätten. Cirka 1,5 kilometer av befintlig väg E6 kommer att tas bort och marken återställs och återlämnas till markägaren.

Skanska är upphandlad entreprenör för byggnation av E6 Världsarvet Tanum.

(Obs! Första spadtag kommer att hållas den 3 april kl 14 med samling för gemensam busstransport vid Rasta Tanum kl 13.30. Redaktionen är hjärtligt välkommen till denna. Karta som visar vägsträckning, samt plats för första spadtag bifogas detta pressmeddelande.)

För ytterligare information, kontakta:

Projektledare Rune Andersson, 010­-123 66 50
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se