Första spadtag för väg 40 Ulricehamn

Den 6 februari tas det symboliska ”första spadtaget” för byggnation av väg 40, delen Dållebo-Hester i Ulricehamn. Det är ett projekt av historisk betydelse för det svenska vägsystemet. När denna 17 km långa sträcka är utbyggd till motorväg år 2015, är hela vägen mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping, mötesfri.

Motorvägen kommer att byggas helt i ny sträckning, norr om nuvarande väg 40. Den nuvarande väg 40 kommer att bli lokalväg.

Den nya motorvägsetappen får tre stycken trafikplatser, Hökerumsmotet, Ulricehamnsmotet och Hössnamotet. Det blir en 400 meter lång tunnel, en rastplats vid Röstesjön och inte mindre än 13 broar, varav den längsta är cirka 320 meter lång.

Den 17 kilometer långa sträckan är indelad i tre etapper. Nu börjar byggnation av etapp 2, den mellersta etappen.  Veidekke är upphandlad entreprenör för denna etapp.  För de två resterande etapperna pågår upphandling och byggstart planeras ske innan sommaren i år.

Hela etappen beräknas kunna öppna för trafik hösten 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Projektledare Gunnar Jellbin, tel 010­-123 69 18
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilaga inbjudan

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar