Gång- och cykelvägen mellan Abbekås och Mossbystrand är klar

Ytterligare en sträcka av väg 9 har fått gång- och cykelväg. Måndagen den 5 juli invigs den nya gång- och cykelvägen mellan Abbekås och Mossbystrand väster om Ystad.

Väg 9 är en populär sträcka att cykla på, framför allt på sommaren. Trafikverket har planer på att bygga gång- och cykelväg längs med väg 9 hela sträckan mellan Beddingestrand och Svarte som ligger mellan Trelleborg och Ystad.

Förbi Abbekås blev gång- och cykelvägen klar 2007 och nu invigs sträckan fram till Mossbystrand. Projekteringsarbetet pågår för sträckorna mellan Beddingestrand och Abbekås samt mellan Mossbystrand och Svarte.

Media är välkomna att vara med på invigningen.

Datum: måndagen den 5 juli
Tid: Kl 13.30
Plats: Mossbystrands badplats, vid cykelvägens slut

Välkomna!

För mer information kontakta:
Leif Sörgårn, projektledare, 070-588 59 67 

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar