Gångbro till Vislanda station lyfts på plats

Natten mellan lördag och söndag monteras gångbron till Vislanda station på plats.

Gångbron, som är av typen stålfackverksbro, byggs från östra sidan, över de två huvudspåren 1 och 2, med anslutning till de bägge plattformarna. Själva monteringsarbetet inleds under lördagskvällen och beräknas vara avslutat under söndagen. Syftet med gångbron är att göra framtida spårbyten smidiga för resenärerna.

Önskas bilder av arbetet, kontakta nedan angivna personer. 

Läs mer om projektet:
http://www.trafikverket.se/regionaltag/

Kontakt:
Pernilla Merkenius, projektledare Trafikverket, 0703- 12 27 74
Viveca Larsson, projektkommunikatör Trafikverket, 010- 123 55 23
Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se