Högljutt när Trafikverket testar säkerhetsrutiner

Onsdagen den 27 november genomför Trafikverket en övning på Hallberg rangerbangård. Den inleds med ett högt utrymningslarm, som hörs över delar av Hallsberg. Syftet är att testa säkerhetsrutiner och utrustning vid nödläge tillsammans med räddningstjänsten.

Ett 30-tal personer deltar i övningen, som utspelar sig kring en fiktiv olycka.

– Vi gör nödlägesövningen för att vara säkra på att våra säkerhetsrutiner håller, om till exempel en godsvagn lastad med farligt gods spårar ur och det blir personskador, säger Yngve Handspik, säkerhetssamordnare på Trafikverket.

Hallsberg rangerbangård är landets största för rangering av gods och en viktig knutpunkt för godstrafiken i hela Sverige.

Media välkomnas att följa övningen!
  

Tid: Onsdagen den 27 oktober klockan 09.00. (Övningen startar klockan 10.00, men de bästa fotomöjligheterna finns innan övningsstart.)
Plats: Sväng av Esplanaden där den korsas av Bäckatorpsvägen. På skylten står det ”Bäckatorpsterminalen”.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Eng, projektledare, Trafikverket 010-123 76 70

Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar