I sommar blir trimningsåtgärderna mellan Moraberg och Hallunda klara

Måndag den 2 april återupptar Trafikverket arbetena med trimningsåtgärderna på sträckan mellan Hallunda och Moraberg som påbörjades hösten 2009.

Trafikverket kommer under våren och sommaren att göra de sista och avslutande arbetena mellan Moraberg och Hallunda, norr om Södertälje.

Dessa arbeten görs på sträckan:

  • Asfaltering
  • Montering av radar
  • Montering av kövarningssystem
  • Montering av trafikövervakningskameror
  • Installation kommunikationsplattform (fiber)

Alla installationer planeras bli klara till vecka 25. Därefter kommer systemet att trimmas in, för att tas i bruk hösten 2012. När detta är klart kommer sträckan Moraberg-Hallunda att vara ett av de mest tekniskt avancerade vägavsnitten på E4/E20. Ett drygt trettiotal radarstationer finns då utplacerade för att detektera stillastående fordon och tappad last. När radarn upptäcker något i körbanan skickas en signal till Trafikledningscentralen i Stockholm, som med hjälp av kameror ser om något körfält behöver stängas av, för att räddningstjänsten ska kunna ta sig fram snabbt.

Arbeten förläggs till nattetid
Alla arbeten kommer att ske nattetid. I maj och juni månad kommer samtliga körfält att stängas av i båda riktningarna under totalt tio nätter. Utöver detta är det möjligt att genomföra arbetena med enbart vissa körfält avstängda.

Aktuell information om avstängningarna finns på Trafikverkets webbplats.

Nedsatt hastighet
Under tiden för beläggningsarbetena kommer hastigheten att sänkas från 90 till 70 km i timmen på sträckan mellan Salem och Moraberg. Hastighetsnedsättningen kommer att gälla från vecka 17, och cirka fyra veckor framåt.

 

 

Ann Möllerström, informatör, 0700912491
Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se