Inbjudan till presentation av stråkstudie över Göta älv och Vänerstråket

Trafikverket har tillsammans med Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Sjöfartverket och Göteborgs Stad genomfört en trafikslagsövergripande stråkstudie av Göta älv och Vänerstråket.

Stråkstudiens syfte är att ta fram ett underlag inför Trafikverkets åtgärdsplanering för 2014–2025. Utredningen består i huvudsak av godsprognoser och samhällsekonomisk analys utifrån olika scenarion för Vänersjöfarten.

Vi berättar bl.a. om:

  • Alternativ och konsekvenser med och utan slussar i Göta älvstråket
  • Framtida godsvolymer i stråket
  • Trafikstyrning längs älven och utveckling av ett datoriserat stöd GOTRIS
  • Samordning med andra frågor längs Göta älv

Datum: Tisdag 19 februari
Tid: 12.30–14.00 ca (därefter kaffe och fralla)
Plats: Nova Mat & Möten, Åkersjövägen 10 Trollhättan. Lokal Kepler.

Press, radio och TV är välkomna till presentationen. Var beredd att visa pressleg.

Håkan Wennerström
Regional direktör
Trafikverket Region Väst

För mer information, kontakta
Bertil Hallman, projektledare Trafikverket, 010-123 59 58
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera