Infrastrukturministern invigde Sveriges största omformarstation

Idag invigdes en ny omformarstation för elförsörjningen till järnvägstrafiken i Häggvik utanför Stockholm. Omformarstationen i Häggvik blir nu Sveriges största och modernaste, med en effekt som motsvarar förbrukningen hos cirka 20 000 eluppvärmda småhus.

Tågtrafiken i Stockholm ökar. Det kräver mer och säkrare strömförsörjning. För att möta samhällets behov har Trafikverket byggt ut och moderniserat omformarstationen i Häggvik och Stockholmsområdet får nu en robust och tillförlitlig kraftförsörjning. Invigningen skedde i närvaro av bland annat infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och Helena Sundberg regionchef Trafikverket region Stockholm.

– I och med detta säkerställer vi elförsörjningen till Stockholms järnvägstrafik även efter det att Citybanan tas i bruk 2017, säger Helena Sundberg, regionchef i Trafikverkets region Stockholm.

Projektet, som också har inneburit utveckling av ny energieffektiv omriktarteknik, har genomförts i tät teknisk samverkan mellan Trafikverket och entreprenören Siemens. Omformarstationen i Häggvik är Sveriges största med en effekt på 130 MVA. Som jämförelse skulle det täcka behovet för 20 000 eluppvärmda småhus.

– Det här är ett viktigt steg för att trygga utvecklingen av järnvägens infrastruktur i Stockholmsregionen, och det sker med ny miljövänlig teknik, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och fortsätter, driftsäkerheten ökar och fler kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

För alla tågresenärer betyder den nya omformarstationen att järnvägen blir mer driftsäker. Det betyder färre störningar och färre förseningar.

Fakta omformarstationer:
Trafikverket köper 3-fas, 50 Hz el från de stora kraftbolagen. Tågen drivs med 15 kV, 1-fas med frekvensen 16,7 Hz. Elkraften måste därför omvandlas i så kallade omformarstationer som finns med jämna mellanrum utmed järnvägen.

Trafikverkets 46 omformarstationer är uppbyggda med två typer av omformare: roterande maskiner eller statiska omriktare med kraftelektronik.

Järnvägens kraftförsörjningssystem är mycket komplext och det ställer höga tekniska krav på både anläggningar och fordon för att samspelet skall fungera utan störningar.

För att klara de beräknade trafikökningarna fram till 2025 krävs re- och nyinvesteringar i Trafikverkets elanläggningar för sammanlagt 13 miljarder kr under perioden.

Kontakt:
Elmer Wiklund, projektledare Häggvik omformarstation, 070-529 66 90
Leif Lindmark, chef Elkraftsystem Trafikverket, 070-724 56 97
Helena Sundberg, regionchef, region Stockholm, 010-123 62 26

För kontakt med Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, ring Thomas Andersson, pressekreterare Trafikverket, 070-693 68 70

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media

Dokument & länkar