Initiativ för säkra arbetsplatser i byggbranschen

Nu har byggbranschen samlats i ett arbetssäkerhetsforum och ett 50-tal av landets ledande beslutsfattare och arbetsmiljöexperter har diskuterat åtgärder för säkrare arbetsplatser.

Forumet är starten för Trafikverkets säkerhetsvecka med målet att få igång åtgärder och förändringar som på sikt leder till att ingen skadas eller omkommer på våra arbetsplatser. ‒ Säkerhetsfrågorna måste högst upp på agendan. Alla ska komma hem oskadda från jobbet – varje dag, säger Per Sjöstrand, chef på Stora projekt i Trafikverket.

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson och Svenska teknik och designföretagens vd Lena Wästfelt är entusiastiska över att man gemensamt kunde prioriterade fyra områden; säkerhetskultur, ledarskap, riskhantering och upphandlingskrav. Inom fyra månader ska specificerade åtgärder och löften inom områdena ha formulerats och sedan undertecknas av branschens högst ansvariga.

‒ Att minska antalet olyckor i byggbranschen handlar om både mjuka och hårda värden. Dels att få till en självklar branschgemensam säkerhetskultur, dels om konkreta åtgärder som att ställa höga krav i upphandlingar och kontrakt, säger Per Sjöstrand.

Säkerhetsveckan fortsätter idag, tisdagen den 19 november, med ett så kallat Stand down, ett 15 minuters säkerhetsstopp som genomförs på ett 60-tal väg- och järnvägsbyggen över hela landet. Manifestationen genomförs för att ytterligare höja säkerhetsmedvetandet och ge utrymme för diskussion kring arbetsmiljösäkerhet. Under stoppet kommer också kollegor som skadats eller förolyckats i branschen att hedras med en tyst minut.

Säkerhetsveckan är en del av Trafikverkets pågående säkerhetsår där målet är att ingen skadas allvarligt eller omkommer i transportsystemet eller på Trafikverkets arbetsplatser. Alla ska komma hem oskadda från jobbet – varje dag.

Kontakt:
Trafikverket Per Sjöstrand, chef Stora projekt, 070-724 51 49
Sveriges Byggindustrier Ola Månsson, vd, 0767-878704
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar