Kapacitetsutredningen i Alvesta

Regeringens utredare för kapacitetsutredningen, Lena Erixon, träffar under tisdagen regionala företrädare i region Syd för att diskutera utredningens förslag till revideringar i den nationella planen för transportssystemet 2010-2021.

Den första delen av kapacitetsutredningen gick ut på remiss till regionerna den 1 juli. Nu pågår en process med att hämta in synpunkter från regionerna, och ett förslag till reviderad nationell plan ska lämnas till regeringen den 1 oktober.

I samband med att besöket avslutas kommer Lena Erixon finnas tillgänglig för medierna och kan då kort informera om processen och arbetet med att ta in synpunkter från regionerna.

Tid: Tisdagen 30 augusti, klockan 16.00
Plats: Hotell Rådmannen, Centralgatan 2, Alvesta

För mer information kontakta:
Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar