Kapacitetsutredningen i Luleå

Regeringens utredare för kapacitetsutredningen, Lena Erixon, träffar på måndag regionala företrädare i region Nord för att diskutera utredningens förslag till revideringar i den nationella planen för transportssystemet 2010-2021.

Den första delen av kapacitetsutredningen gick ut på remiss till regionerna den 1 juli. Nu pågår en process med att hämta in synpunkter från regionerna, och ett förslag till reviderad nationell plan ska lämnas till regeringen den 1 oktober.

Lena Erixon kommer att finnas tillgänglig för medierna och kan då kort informera om processen och arbetet med att ta in synpunkter från regionerna.

Tid: Måndagen 29 augusti, klockan 12.00
Plats: Elite Stadshotellet, Storgatan 15, Luleå

För mer information kontakta:
Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar