Kapacitetsutredningen i Stockholm

Regeringens utredare för kapacitetsutredningen, Lena Erixon, träffar under fredagen regionala företrädare i Stockholm för att diskutera utredningens förslag till revideringar i den nationella planen för transportssystemet 2010-2021.

Den första delen av kapacitetsutredningen gick ut på remiss till regionerna den 1 juli. Nu pågår en process med att hämta in synpunkter från regionerna, och ett förslag till reviderad nationell plan ska lämnas till regeringen den 1 oktober.

Lena Erixon kommer att finnas tillgänglig för medierna och kan då kort informera om processen och arbetet med att ta in synpunkter från regionerna.

Tid: Fredagen 26 augusti, klockan 12.30
Plats: Konferens Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

För mer information kontakta:
Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar