Kapacitetsutredningen lämnas till regeringen

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon som har lett kapacitetsutredningen överlämnar fredag 27 april utredningen till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Trafikverket fick i mars 2011 regeringens uppdrag att utreda behovet av ökad kapacitet i det svenska järnvägssystemet för tidsperioderna 2012-2015 och 2016-2021 samt 2022-2025. I september 2011 vidgades uppdraget till att omfatta analys av vilka effektiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder som kan genomföras i hela transportsystemet.

Massmedier inbjuds till en pressträff på Näringsdepartementet.                                          

Fredagen den 27 april kl 10.00                                                                                                                    
Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm                                      
Lokal Havsvågen

Medtag presslegitimation.


Kontakt:

Caroline Karlsson, pressekreterare hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, 08-405 80 13
Thomas Andersson, pressekreterare hos Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, 070-693 68 70

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar